Implicare din partea Forumului Corporativ pentru Finanțe Sustenabile

Implicare din partea Forumului Corporativ pentru Finanțe Sustenabile

La aproape doi ani de la lansare, la începutul anului 2019, cele 22 de companii europene care participă la Forumul Corporativ pentru Finanțe Sustenabile (CFSF), ca parte a angajamentului lor pentru o tranziție durabilă, fac bilanțul progreselor realizate și al creșterii pieței finanțelor sustenabile, care atinge peste 1.000 de miliarde de dolari americani în emisiuni de obligațiuni durabile la nivel mondial. Provocările economice și de sănătate actuale au întărit convingerea acestora că finanțele au un rol crucial în sprijinirea proiectelor cu un impact social și de mediu pozitiv.

Cu o valoare totală a obligațiunilor emise de peste 90 de miliarde de euro la sfârșitul lunii octombrie 2020, membrii Forumului Corporativ, care provin din opt țări și cinci sectoare de activitate, inclusiv energie, utilități, transporturi, imobiliare și reciclare, reprezintă aproape două treimi din emisiunile europene de obligațiuni durabile.

Ca platformă pentru discuții și dezbateri între emitenți, Forumul își propune să fie o voce în ceea ce privește șase angajamente ambițioase de finanțare durabilă:

  • Să integreze mai mult conceptul de sustenabilitate în strategiile financiare ale companiilor;
  • Să colaboreze cu investitorii pentru a stimula dezvoltarea unei economii mai durabile prin instrumente de finanțare inovatoare;
  • Să sporească prezența corporațiilor în forumurile internaționale și naționale care modelează dezvoltarea piețelor financiare durabile;
  • Să participe activ la stabilirea standardelor și cadrelor de reglementare care guvernează instrumentele financiare durabile;
  • Să stabilească legături cu agențiile de rating cu privire la integrarea criteriilor ESG (environmental, social, and governance - mediu, social și guvernanță) în evaluarea durabilității financiare pe termen lung a companiilor;
  • Să valorifice expertiza și să promoveze cele mai bune practici privind raportarea impactului strategiilor implementate.

 

Ce s-a realizat în ultimii doi ani?

CFSF a răspuns la șapte consultări desfășurate de Uniunea Europeană în ultimii doi ani cu privire la: Taxonomia UE, Standardul UE privind obligațiunile verzi, Punctele de referință climatice ale UE și punctelor de referință pentru ESG, Strategia de finanțare durabilă reînnoită a UE și Revizuirea Directivei de raportare nefinanciară a UE. Răspunsurile comune ale membrilor Forumului au fost introduse în versiunile finale ale rapoartelor rezultate în urma acestor consultări, în special în secțiunea „Cheltuieli eligibile” din „Standardul UE privind obligațiunile verzi”. De asemenea, a fost publicat un document de poziție privind criteriile de eligibilitate pentru investițiile în rețeaua electrică.

În plus, având în vedere nevoia anuală de finanțare pentru o tranziție durabilă, estimată la aproape 260 de miliarde de euro de către Comisia Europeană în ianuarie 2020, și necesitatea de a propune o taxonomie europeană pentru a asigura alocarea corespunzătoare a resurselor financiare, membrii Forumului Corporativ au contribuit în acest domeniu după cum urmează:

- Prin propunerea de feedback public cu privire la utilizabilitatea taxonomiei (utilitate, puncte cheie privind compatibilitatea cu alte standarde, risc de denaturare a concurenței între statele membre).
- Prin feedback individual privind taxonomia în sectoarele lor de activitate.

În 2019, Forumul Corporativ a inițiat, de asemenea, un dialog cu principalele agenții de rating de credit (S&P, Moody's și Fitch) cu privire la metodele proprii de integrare a subiectelor legate de ESG în calculul ratingurilor. În 2020, dialogul a continuat cu agenții de rating precum MSCI, V.E (Vigeo Eiris) și Sustainalytics, precum și cu Principles for Responsible Investment, o rețea internațională de investitori susținută de ONU.

De asemenea, Grupul a acordat o atenție deosebită creării de noi instrumente care să permită dezvoltarea pieței financiare sustenabile (obligațiuni legate de sustenabilitate, obligațiuni sociale, obligațiuni de tranziție etc.).

În contextul actualei crize economice și de sănătate, membrii Forumului Corporativ rămân mobilizați pentru a se implica și a împărtăși poziția comună în materie de finanțare sustenabilă, atât cu autoritățile de reglementare, cât și cu investitorii.

Aboneaza-te la newsletterul SMARK cu cele mai importante articole despre marketing si comunicare
Info


Subiecte

SectiuneBranded


Related