Ambasada Sustenabilității lansează un apel de susținere pentru un text mai ambițios al directivei privind comunicarea de date de sustenabilitate

Ambasada Sustenabilității lansează un apel de susținere pentru un text mai ambițios al directivei privind comunicarea de date de sustenabilitate

Companiile responsabile din România sunt invitate să se alăture și să susțină noua versiune a directivei prin semnarea unei scrisori deschise către Parlamentul European.

Ambasada Sustenabilității în România (ASR) invită companiile responsabile din România să devină semnatare ale unei scrisori deschise către Parlamentul European, în sprijinul adoptării unui text mai ambițios în directiva europeană privind raportarea nefinanciară – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Astfel, ASR se alătură demersurilor comunității de afaceri din Franța, unde documentul are deja peste 50 de semnatari, și invită companiile responsabile din România să își exprime susținerea prin completarea unui scurt formular, până pe data de 30 noiembrie.

Lista companiilor va fi transmisă europarlamentarului Pascal Durand, raportorul rezoluției privind modificarea directivei, prin intermediul rețelei informale din care ASR face parte - Business Networks for a Climate Neutral Europe. Raportul oficialului european privind obligațiile de raportare nefinanciară are ca termen limită pentru depunerea amendamentelor în Parlamentul European (PE), data de 8 decembrie și va fi supus unui vot final în Comisia pentru afaceri juridice (JURI) a PE în luna martie a anului viitor.

Noua versiune a CSRD va impune unui număr de aproximativ 50.000 de întreprinderi mari și companii listate din Uniunea Europeană (UE) -  față de 11.000 în prezent - să publice informații referitoare la lanțul lor de aprovizionare, la impactul lor asupra ecosistemelor, schimbărilor climatice, pădurilor și comunităților locale, cât și la politicile lor de guvernanță.

„Rolul companiilor în societate devine de la an la an tot mai complex, iar sustenabilitatea în business nu mai este opțională. La ASR, promovăm modelul economic în care companiile, prin parteneriate, pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică. Legiferarea fermă și clară a raportării nefinanciare va permite cu adevărat companiilor să își identifice riscurile și oportunitățile, să-și măsoare și gestioneze impactul direct și indirect, să genereze valoare pentru toți stakeholderii lor și, pe termen mediu și lung, să își maximizeze competitivitatea și profitabilitatea. Facem un apel către mediul de business din România să vină alături de noi pentru a susține în fața autorităților europene importanța aprobării directivei în noua ei variantă, cu un text mai ambițios, ce poate accelera noul model de afaceri, cel în care atât oamenii, cât și planeta câștigă”, a spus Dragoș Tuță, Fondator și Director Executiv ASR.

Raportarea nefinanciară mai riguroasă, vitală pentru tranziția la un model de business cu adevărat sustenabil

Nevoile de informare ale utilizatorilor au crescut semnificativ în ultimii ani și vor continua să crească. Există mai multe motive care explică această situație. Unul dintre acestea este nivelul din ce în ce mai mare de conștientizare de către investitori a faptului că aspectele legate de durabilitate/sustenabilitate pot pune în pericol performanța financiară a societăților comerciale. Un alt motiv îl reprezintă piața în creștere a produselor de investiții care urmăresc în mod explicit respectarea anumitor standarde de durabilitate sau atingerea anumitor obiective în materie de sustenabilitate.

O scurtă analiză asupra celor mai importante modificări propuse de CSRD:

  • Extinderea domeniului de aplicare al cerințelor de raportare pentru includerea unor întreprinderi suplimentare, printre care toate societățile mari și societățile cotate la bursă (cu excepția microîntreprinderilor cotate la bursă). Investitorii, organizațiile neguvernamentale și alte categorii de părți implicate sunt din ce în ce mai interesate să vadă din partea companiilor informații despre efectele activității lor asupra oamenilor și mediului, pentru a putea estima impactul pe care îl au. În prezent, cerința de a publica astfel de date se adresează doar companiilor cu peste 500 de angajați, în timp ce versiunea revizuită propune un prag redus de 250 de angajați.
  • Introducerea cerinței de asigurare a informațiilor privind sustenabilitatea. Raportările actuale pot fi caracterizate ca „declarații pe propria răspundere” ale celor care conduc companiile. Pe viitor, aceste declarații – precum cele financiar-contabile – vor fi auditate de o terță parte, pentru un plus de credibilitate.
  • Precizarea mai în detaliu a informațiilor pe care societățile ar trebui să le raporteze și introducerea cerinței ca acestea să raporteze în conformitate cu standardele obligatorii ale UE de raportare privind durabilitatea. În prezent (potrivit Ordinului Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3.456 – publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 942/7 XI 2018) legislația lasă la alegerea administratorilor ce „informații privind cel puțin aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită” declară despre societatea lor pentru a ajuta la „înțelegerea dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale”. În viitor, legea va enumera cu exactitate indicatorii ale căror valori vor trebui publicate. Managerii vor ști mai bine ce li se solicită, datele publicate vor fi comparabile, iar cititorii rapoartelor vor avea o imagine mult mai clară despre impactul companiilor.
  • Asigurarea faptului că toate informațiile sunt publicate ca parte a rapoartelor de gestiune ale societăților și prezentate într-un format digital, care poate fi citit automat și contribuie la punctul de acces unic european prevăzut în planul de acțiune privind uniunea piețelor de capital. Orice administrator de firmă știe că raportarea financiar-contabilă este obligatorie și o tratează ca atare. Raportarea nefinanciară, care accentuează / evidențiază performanța socială și de mediu a unei organizații, își va revendica același statut. Mai mult, aceste rapoarte nu vor mai avea un caracter narativ, ci vor avea de prezentat – din nou, exact ca rapoartele financiare – date și cifre, în format digital, accesibil, transparent și comparabil.

Modificările aduse noii directive înseamnă un pas înainte către transparență, calitate, comparabilitate – benchmarking, obiectivitate și impact pe termen lung. Obiectivul prezentei propuneri este, prin urmare, de a îmbunătăți raportarea privind sustenabilitatea la cel mai mic cost posibil, în vederea valorificării într-o mai mare măsură a potențialului pieței unice europene de a contribui la tranziția către un sistem economic și financiar pe deplin sustenabil și favorabil incluziunii, în conformitate cu Pactul Verde European și cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, cele care guvernează și Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă (SNDDR 2030).

Raportarea nefinanciară în România

În România, realizarea raportului nefinanciar, cunoscut și ca Raport de Sustenabilitate, este reglementată de Ordinul MFP 1938/2016 care transpune la nivel național Directiva UE 95/2014. Din păcate, la momentul actual, un număr redus de companii, aproximativ 10%, raportează privind impactul lor de mediu, social și de guvernanță (ESG).

ASR a fost implicată constant în adaptarea locală a directivei europene și a promovat importanța aplicării acesteia pentru responsabilizarea unui număr cât mai mare de companii în sprijinul dezvoltării unei economii sustenabile. Astfel, a dezvoltat în acest sens grupul de lucru “Companii transparente și responsabile”, pentru a clarifica și sprijini dezvoltarea cadrului legislativ național privind raportarea nefinanciară în România. De asemenea, în urma unor întâlniri consultative și de lucru alături de reprezentanți din partea autorităților și mediului privat, ASR a reușit aprobarea eliminării termenului „de utilitate publică”.

Pentru anul 2022, prin intermediul grupului de lucru dedicat, ASR rămâne în dialog cu instituțiile relevante în vederea transpunerii cât mai eficiente în plan local a directivei în noua ei variantă. De asemenea, o direcție importantă va fi și promovarea raportării nefinanciare în rândul companiilor din România, cu focus pe beneficiile acesteia ca instrument de management și nu simplu demers de conformare legală.

Ambasada Sustenabilității în România (ASR) promovează modelul economic în care companiile, prin parteneriate, pot rezolva probleme sociale și de mediu fără a sacrifica eficiența economică. Alături de partenerii săi, Ambasada Sustenabilității derulează și programe și activități precum Coaliția România Sustenabilă, Sustainability Talks, Sustainability School și Sustainability Ambassadors, urmărind astfel să contribuie la dezvoltarea comunității oamenilor ce acționează responsabil și la îndeplinirea țintelor pentru fiecare dintre cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă formulate de Organizația Națiunilor Unite.

Despre apartenența ASR la rețeaua Business Networks for a Climate Neutral Europe - În luna mai 2021, Ambasada Sustenabilității în România (ASR) s-a alăturat rețelei informale The European Business Networks for a Climate Neutral Europe, coordonate de către Corporate Leaders Group Europe, o inițiativă Cambridge Institute for Sustainable Leadership. Grupul reunește rețele naționale din 11 state membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a disemina informații despre dezvoltarea politicilor naționale și europene, dar și pentru a coopera în cadrul unei game de activități menite să contribuie la tranziția către o economie mai verde, în toate sectoarele.              

Aboneaza-te la newsletterul SMARK cu cele mai importante articole despre marketing si comunicare
Info


Oameni

Subiecte

Sectiune

DictionarBranded


Related