PepsiCo anunță un nou obiectiv pentru 2030: extinderea practicilor de agricultură regenerabilă pe 7 milioane acri (2,8 milioane hectare)

PepsiCo anunță un nou obiectiv pentru 2030: extinderea practicilor de agricultură regenerabilă pe 7 milioane acri (2,8 milioane hectare)

Prin intermediul acestor practici, compania estimează că va reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 3 milioane de tone, până la sfârșitul deceniului. 

În plus, PepsiCo va îmbunătăți condițiile de viață pentru cei implicați în lanțul său agricol de aprovizionare și va obține 100% din ingredientele sale cheie din surse sustenabile.

PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi răcoritoare, va extinde până în 2030 practicile de agricultură regenerabilă pe 7 milioane acri (2,8 milioane hectare), suprafață aproape egală cu întreaga sa amprentă în agricultură. Compania estimează că va elimina cel puțin 3 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră, până la sfârșitul deceniului. Adițional obiectivelor din agenda pentru 2030, PepsiCo va îmbunătăți inclusiv viețile a mai mult de 250.000 de oameni care fac parte din lanțul agricol de aprovizionare și va obține 100% din ingredientele sale cheie din surse sustenabile.

 

Orice plan care se adresează provocărilor imediate cu care se confruntă sistemul alimentar global trebuie să pornească de la agricultură, sursa de hrană pentru miliarde de oameni și un punct cheie în abordarea schimbărilor climatice și a inegalității”, a declarat Ramon Laguarta, CEO PepsiCo. „Fiind unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi răcoritoare, promovarea unui sistem alimentar rezilient este esențială pentru businessul nostru, iar datorită  dimensiunii globale a companiei noastre avem oportunitatea și responsabilitatea de a produce schimbări importante. Agenda PepsiCo pentru agricultura sustenabilă se concentrează pe investiții, inovație și colaborări solide cu partenerii noștri din domeniul agriculturii, în vederea obținerii unui impact pozitiv în toată lumea. Lucrând împreună, putem reduce amprenta noastră colectivă de carbon, putem hrăni o populație în creștere rapidă și putem oferi oportunități economice semnificative pentru mai mulți oameni”.

 

Agricultura este fundamentul sistemului alimentar, cu toate acestea, în ultimul secol, practicile agricole convenționale au contribuit la pierderea și degradarea semnificativă a solului. Numai în Uniunea Europeana, 13 țări s-au declarat deja afectate de degradarea solului. Sistemul alimentar contribuie la aproximativ 1/3 din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră. Cu toate acestea, în timp ce agricultura reprezintă cauza multor provocări sociale și de mediu, ea poate reprezenta și soluția, ajutând la blocarea carbonului în sol.

Agenda pentru Agricultură Pozitivă a PepsiCo are ca scop obținerea materiilor prime și a ingredientelor, astfel încât să accelereze tranziția către agricultura regenerabilă, printr-un set de practici menite să determine refacerea ecosistemelor, contribuind la consolidarea sistemului alimentar și susținerea comunităților de fermieri.

Compania se va concentra pe următoarele zone:

  1. Răspândirea adoptării practicilor agricole regenerabile pe 7 milioane acri (2,8 milioane hectare) – aproape egal cu 100% din terenul utilizat în întreaga lume pentru cultivarea materiilor prime și a ingredientelor necesare producției proprii. Estimăm că aceste practici vor reduce emisia netă cu cel puțin 3 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră, până în 2030. Mizând pe aproape un deceniu de succes al Programului de Agricultură Sustenabilă, PepsiCo va continua să colaboreze cu fermierii din 60 de țări, în vederea adoptării practicilor care au un impact pozitiv asupra 

Agricultura de precizie va fi esențială pentru a prezenta practicile regenerabile ale PepsiCo în Europa, oferind atât măsurători, cât și informații pentru a sprijini fermierii să-și dezvolte culturile și să utilizeze mai puține resurse naturale. PepsiCo, prin marca Quaker, a creat deja inițiativa „Opti-Oat” care folosește peste un milion de puncte de date pentru a ghida fermierii cu privire la modul de cultivare a „ovăzului perfect”, îmbunătățind randamentele și creând o sursă mai sustenabilă de ovăz. În ceea ce privește culturile sale de cartofi, compania își va valorifica în continuare tehnologia iCrop, care este deja utilizată în toată Europa și îi ajută pe fermieri să înțeleagă performanța culturilor și cantitatea potrivită de apă și îngrășăminte..

Tehnologia susține, de asemenea, efortul PepsiCo în a reintroduce materia organică în sol și de a reduce emisiile. Brandul PepsiCo Walkers, produs în Marea Britanie, a introdus recent o nouă tehnologie a „cartofilor circulari” prin care utilizează deșeurile rezultate din cojirea cartofilor pentru a fabrica îngrășăminte cu un consum scăzut de carbon, bogat în substanțe hrănitoare pentru sol. Se așteaptă ca utilizarea acestui îngrășământ să reducă emisiile de carbon ale Walkers, rezultate din cultivarea cartofilor, cu 70%. Această nouă tehnologie urmează a fi testată cu fermierii din Marea Britanie în 2021 și din 2022 în toată Europa.

PepsiCo plasează fermierii în centrul implementării agriculturii regenerabile și va încuraja transferul informațional între aceștia, în toată Europa, în vederea adoptării acestor noi practici.

  1. Îmbunătățirea condițiilor de trai a mai mult de 250.000 de oameni din lanțul său de aprovizionare agricolă și a comunităților, inclusiv creșterea independenței economice a femeilor. PepsiCo își va concentra activitatea pe cele mai vulnerabile comunități agricole din lanțul său valoric global, incluzând fermierii mici, lucrătorii agricoli, femeile și fermierii din grupuri minoritare. Prin intermediul Programului de Agricultură Durabilă, PepsiCo lucrează deja direct cu fermierii săi pentru a împărtăși cunoștințe și practici care îmbunătățesc profitabilitatea și randamentele. În țări precum Rusia, Turcia, Ucraina și România, PepsiCo lucrează pentru a sprijini incluziunea financiară a cultivatorilor de cartofi, oferind fluxuri de venituri și plăți în avans, astfel încât aceștia să aibă finanțarea necesară pentru a cumpăra îngrășăminte și semințe.
  1. Obținerea a 100% din ingredientele cheie din surse regenerabile, prin includerea în program nu numai a culturilor sale directe (cartofi, porumb integral, ovăz și portocale), ci și a culturilor cheie de la terțe părți, cum ar fi cele de uleiuri vegetale și cereale. Acest program este deja în desfășurare în Europa. În Ungaria, Ucraina și Rusia, PepsiCo lansează programe de colaborare cu furnizorii pentru a dezvolta în continuare practici de aprovizionare durabile pentru uleiul său de floarea soarelui. Aceste programe pilot vor căuta să crească randamentele, să îmbunătățească sănătatea solului și să ofere o cultură mai productivă, reducând astfel impactul asupra mediului.

PepsiCo obține materie primă din 60 de țări și susține peste 100.000 de locuri de muncă în lanțul de aprovizionare agricolă. De la finalul anului 2020, culturile directe ale PepsiCo sunt 100% sustenabile în 28 de țări. La nivel global, 87% din culturile directe sunt obținute în mod sustenabil prin intermediul Programului de Agricultură Regenerabilă. În plus, PepsiCo și-a atins obiectivul de a achiziționa zahăr din trestie din culturi sustenabile, certificate 100% Bonsucro, la nivel global și de a obține peste 99% ulei de palmier certificat RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). PepsiCo are un angajament strict în ceea ce privește oprirea defrișărilor, dezvoltarea de turbă, exploatarea populațiilor indigene, a lucrătorilor și a comunităților locale.

 

„Culturile noastre trebuie să fie rezistente la schimbările climatice și să fie dezvoltate astfel încât să aibă un impact pozitiv asupra planetei. Vom face acest lucru concentrându-ne pe colaborare, accelerarea și transformarea practicilor agricole.”, a declarat Silviu Popovici, Chief Executive Officer, PepsiCo Europe. „Trebuie să colaborăm cu toate părțile implicate, inclusiv cu fermierii și furnizorii noștri de ingrediente și trebuie să accelerăm practicile regenerabile la scară largă, astfel încât acestea să devină regulă în rândul fermierilor. Este timpul pentru o revoluție digitală în ferme, unde datele să fie la fel de importante ca utilajele agricole, pentru a crește culturile mai sustenabil.”

 

PepsiCo pledează pentru stabilirea standardelor și metodelor de măsurare a agriculturii regenerabile, la nivel de industrie. În absența unor astfel de standarde, compania va măsura progresul obținut spre realizarea obiectivelor sale de Agricultură Pozitivă, urmărind suprafețele cultivate, numărul oamenilor implicați în inițiativă și, în timp, impactul rezultatelor. Acestea vor include: creșterea sănătății solului și a fertilității; blocarea carbonului și reducerea emisiilor; îmbunătățirea sănătății bazinelor hidrografice; creșterea biodiversității; îmbunătățirea condițiilor de trai ale fermierilor. PepsiCo lucrează cu organizații puternice, cum ar fi World Wildlife Fund, în vederea dezvoltării unei metode de stabilire a obiectivelor științifice pentru apă, care iau în considerare beneficiile sistemelor și practicilor agricole regenerabile în ceea ce privește calitatea apei.

Este necesar să acționăm de-a lungul întregului lanț de aprovizionare dacă dorim să transformăm sistemul alimentar, să reducem emisiile de carbon, să avem bazine de apă sănătoase, să refacem biodiversitatea și să îmbunătățim condițiile de trai”, a declarat Sheila Bonini, Senior Vice President of Private Sector Engagement, World Wildlife Fund. „Este încurajator faptul că PepsiCo anunță o nouă abordare a lanțurilor sale de aprovizionare agricole care poate fi pozitivă atât pentru natură, cât și pentru oameni, iar WWF așteaptă cu nerăbdare să se asocieze cu PepsiCo pentru o agendă ambițioasă și la scară mare în ceea ce privește agricultura regenerabilă. ”

 

Agenda pentru agricultura pozitivă este un alt pas în strategia PepsiCo Pozitiv și vine în continuarea anunțului recent al companiei de a-și dubla obiectivul climatic bazat pe știință, vizând o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în lanțul său valoric cu peste 40% până în 2030, precum și respectarea angajamentului de a avea emisii nete zero până în 2040.

Aboneaza-te la newsletterul SMARK cu cele mai importante articole despre marketing si comunicare
Info


Companii

Subiecte

SectiuneBranded


Related