Viziunea Enel pentru anul 2030, inclusă în planul strategic 2021-2023: un deceniu de oportunități. Drumul spre 2030

Viziunea Enel pentru anul 2030, inclusă în planul strategic 2021-2023: un deceniu de oportunități. Drumul spre 2030

După un deceniu de transformări majore, Grupul plasează în centrul strategiei sale accelerarea tranziției energetice, alături de o dezvoltare durabilă și profitabilă pentru a crea valoare în comun cu toți stakeholderii și randamente atractive pentru acționari

EBITDA din activități curente la nivel de Grup este estimată să crească cu o rată anuală compusă - Compounded Annual Growth Rate (“CAGR”) - de 5% în timp ce profitul net din activități curente se așteaptă să crească cu o rată CAGR de 6% -7% între 2020 și 2030. 

Grupul se așteaptă să mobilizeze investiții de 190 de miliarde de euro în perioada 2021-2030, stimulând decarbonizarea, electrificarea consumului precum și activitățile de business de tip platformă pentru a crea valoare sustenabilă împărțită între toți stakeholderii și profitabilitate pe termen mediu și lung. 

Poziția de lider a Grupului Enel în industrie și drumul urmat pentru a deveni o companie complet digitală permit implementarea a două modele de afaceri: cel tradițional, numit „Ownership”, unde platformele digitale reprezintă un factor de amplificare a business-ului prin susținerea profitabilității investițiilor și modelul „Stewardship”, care catalizează investițiile terților în parteneriat cu Enel sau în care platformele sunt un generator de afaceri. 

Grupul intenționează să investească direct aproximativ 160 de miliarde de euro, din care peste 150 de miliarde de euro prin modelul de afaceri Ownership și aproximativ 10 miliarde de euro prin modelul de afaceri Stewardship, stimulând și investiții de aproximativ 30 de miliarde de euro de la terți

În ceea ce privește investițiile planificate în cadrul modelului de afaceri Ownership

  • Aproape jumătate din investiții vor fi alocate Diviziei Globale Producție de Energie, în timp ce pentru Energii Regenerabile investițiile vor totaliza aproximativ 70 miliarde de euro, sumă prin care capacitatea instalată se așteaptă să ajungă la aproximativ 120 GW până în 2030, de 2,7 ori mai mare decât nivelul de aproximativ 45 GW din prezent. Acest obiectiv va fi realizat pe baza portofoliului de proiecte de circa 140 GW din prezent, cu ajutorul modelelor de business Dezvoltare, Proiectare, Construcție și Operare&Mentenanță, derulate prin platforme implementate la nivel global în grup. 
  • Se așteaptă ca aproximativ 46% din investiții să fie alocate pentru divizia Infrastructură și Rețele, pentru îmbunătățirea calității și rezilienței, noi conectări și digitalizarea infrastructurii, rezultând într-o bază de active reglementate la nivel de grup (Group Regulated Asset Base - „RAB”) de aproximativ 70 miliarde de euro în 2030 și peste 90 de milioane de utilizatori finali 100% digitalizați prin contoare inteligente., Această țintă are în vedere extinderea digitalizării la un nivel fără precedent, precum și folosirea expertizei extinse în digitalizare și valoarea proprietății intelectuale; 
  • Suma rămasă va fi alocată investițiilor legate de operațiuni pentru Clienți și se preconizează că va duce, până în 2030, la o creștere accelerată a valorii acestor operațiuni. Grupul va susține electrificarea, accelerând drumul clienților către sustenabilitate și eficiență energetică, combinând ofertele tradiționale cu serviciile „dincolo de mărfuri”. Această divizie va beneficia de cea mai mare bază de clienți din întreaga lume, de platforme digitale și de un portofoliu integrat de oferte, în continua dezvoltare. 

În ceea ce privește investițiile în cadrul modelului de afaceri Stewardship, Grupul se așteaptă să aloce circa 10 miliarde de euro și să mobilizeze în plus în jur de 30 de miliarde de euro de la terți, permițând investiții globale de circa 40 de miliarde de euro, în principal pentru Energii Regenerabile, alături de proiectele pentru fibră optică, e-transport și flexibilitate. 

Grupul va reduce cu 80% emisiile directe de CO2 față de nivelul din 2017 (Science-Based Targets initiative, SBTi-certified) și va contribui la majorarea cu peste 240 miliarde de euro a produsului intern brut în țările în care Enel este prezent, prin investiții locale în producție și electrificare.

 

Planul Strategic 2021-2023 

Grupul intenționează să investească direct în jur de 40 de miliarde de euro, dintre care aproximativ 38 de miliarde de euro prin modelul de afaceri Ownership și aproximativ 2 miliarde de euro prin modelul de afaceri Stewardship, catalizând totodată alte 8 miliarde de euro de la terți

Peste 90% din investițiile consolidate ale Enel vor fi în conformitate cu obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă („ODD”). În plus, conform calculelor inițiale ale Enel, între 80% și 90% din cheltuielile de capital consolidate ale grupului vor fi adaptate la criteriile taxonomiei UE pentru contribuția substanțială la atenuarea schimbărilor climatice. 

Rata de creștere a investițiilor față de planul anterior este estimată la aproximativ 36%. 

În privința investițiilor planificate conform modelului de afaceri Ownership

  • Mai mult de jumătate din investiții sunt alocate Generării Globale de Energie, cu aproximativ 17 miliarde de euro pentru Energii Regenerabile, ceea ce va crește capacitatea instalată consolidată de energie din surse regenerabile la 60 GW până în 2023 (+ 33% față de 2020). Grupul va accelera decarbonizarea prin adăugarea unei capacități de energie din surse regenerabile la un nivel care depășește capacitățile termoenergetice Drept rezultat, emisiile de CO2 ale Grupului din Scope 1 vor scădea cu peste 30%, din 2020 până în 2023, permițând Grupului să păstreze obiectivul de decarbonizare, bazat pe știință, pentru 2030 la reducerea cu 80% a emisiilor de gaze cu efect de seră („GES”) față de anul de referință 2017, în conformitate cu scenariul creșterii temperaturii globale cu 1,5 ° C; 
  • Aproximativ 43% din sumă va fi alocată diviziei Infrastructură și Rețele. Se așteaptă ca accelerarea cheltuielilor de capital să crească  baza activelor reglementate a grupului cu 14% față de 2020, ajungând la aproximativ 48 de miliarde de euro în 2023; 
  • Restul sumei va fi alocată către divizia Clienți. Se estimează că valoarea portofoliului Business to Customer („B2C”) va crește cu circa 30%, iar cea a Business to Business („B2B”) cu circa 45%, datorită eliminării tarifelor reglementate, în principal în Italia, și electrificării consumului de energie care va necesita servicii „altele decât vânzarea de energie”. 

În ceea ce privește investiția în cadrul modelului de afaceri Stewardship, Grupul estimează să investească în plus circa 2 miliarde de euro și să catalizeze în același timp investiții de 8 miliarde de euro de la terți, permițând cheltuieli de capital în valoare totală de circa 10 miliarde de euro, în principal pentru Energii Regenerabile, proiecte de fibră optică, e-transport și flexibilizare. 

Rezultatul acestor investiții va aduce, în toate companiile, o creștere de două cifre în perioada de trei ani a  planului. Capacitatea regenerabilă gestionată este estimată să ajungă la aproximativ 8 GW în 2023, mai mult decât dublu față de 2020. În plus, cu Enel X, Grupul își propune să crească numărul autobuzelor electrice de peste 6 ori, până la aproximativ 5.500 de unități în 2023, precum și să sporească capacitatea de echilibrare a rețelelor prin managementul consumului de energie la 10,6 GW (+1,8 ori față de 2020) și capacitatea de stocare la 527 MW (+4,2 ori față de 2020). În cele din urmă, în 2023, se estimează că Enel X va ajunge la aproximativ 780.000 de puncte de încărcare publice și private puse la dispoziție în întreaga lume (+4,5 ori față de 2020). 

La nivel de grup, EBITDA din activități curente se așteaptă să fie cuprinsă între 20,7 și 21,3 miliarde de euro în 2023, ceea ce implică o rată CAGR de 5%-6%. Profitul net din activități curente se așteaptă să fie cuprins între 6,5 și 6,7 miliarde de euro în 2023, pentru o rată CAGR de 8% până la 10%, inclusiv datorită optimizării continue a managementului financiar al Grupului - în special printr-o creștere a finanțării sustenabile, care va reprezenta circa 50% din totalul datoriei brute în 2023 - determinând un cost mai scăzut al datoriilor. 

Enel a stabilit o politică de dividende simplă, previzibilă și atractivă pentru această perioadă. Acționarii vor primi un dividend pe acțiune fix garantat (“DPS”)  în creștere în următorii trei ani, cu un obiectiv de 0,43 euro / acțiune în 2023, ceea ce se traduce într-o rată CAGR de aproximativ 7%. 

 

Francesco Starace, CEO și director general al Enel, a declarat:

„Cu acest nou plan strategic stabilim  direcția pentru următorii 10 ani, mobilizând 190 de miliarde de euro în investiții pentru a ne atinge obiectivele într-un deceniu plin de oportunități. Pentru a face posibilă această viziune, ne putem baza pe leadershipul nostru recunoscut în domeniul utilităților ținând cont de trei elemente principale, toate conduse de un model inovator bazat pe utilizarea de modele tip platforme. În primul rând, în calitate de „Super Major” în sectorul energiei regenerabile, operăm cel mai mare portofoliu privat de centrale regenerabile din lume. În plus, avem o rețea globală fără egal, în care modelul de operare în platforme duce la îmbunătățiri în ceea ce privește calitatea, reziliența, eficiența și flexibilitatea. Nu în ultimul rând, ne bazăm pe cea mai mare bază de clienți din întreaga lume iar, prin intermediul platformelor noastre de afaceri, oferim acestora servicii inovatoare și oferte integrate. În următorul deceniu, vom consolida trendul de creștere a valorii sustenabile create în comun cu toți stakeholderii, care se reflectă, într-o remunerație atractivă pentru acționarii noștri.”

Aboneaza-te la newsletterul SMARK cu cele mai importante articole despre marketing si comunicare
Info


Companii

Branduri

Pozitii

Subiecte

SectiuneBranded


Related